« Heb 4:11 List do Hebrajczyków 4:12 Heb 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo żywe (jest) słowo Boże i skuteczne, i ostrzsze nad wszelki miecz z obu stron ostry, i przerażające aż do rozdzielenia i dusze i ducha, i stawów i mózgów; i rozeznawacz myśli i umysłów serdecznych.
2.WUJEK.1923Bo żywa jest mowa Boża i skuteczna, i przeraźliwsza niżeli wszelaki miecz po obu stron ostry i przenikająca aż do rozdzielenia dusze i ducha, stawów też i szpików, i rozeznawająca myśli i przedsięwzięcia serdeczne.
3.RAKOW.NTBo żywa jest ona mowa Boża, i skuteczna, i przeraźliwsza nad każdy miecz po obu stron ostry, i przenikająca aż do rozdzielenia i dusze, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawcą jest myśli i umysłów serca.
4.GDAŃSKA.1881Boć żywe jest słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne.
5.GDAŃSKA.2017Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
6.JACZEWSKINauka Boża dotycząca tego jest bardzo jasną i wyraźną; trafia ona do przekonania wszystkich ludzi. Niewiadomością nikt się tu wymówić nie zdoła, bo Bóg zna myśli i zamiary każdego.
7.SYMONBo żywe jest słowo Boże, i skuteczne, i ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku: sędzią jest myśli i zamiarów serca:
8.MARIAWICIBoć żywa jest mowa Boża, i skuteczna, i ostrzejsza niżeli wszelki miecz z obu stron ostry, i przenikająca aż do rozdzielenia duszy i ducha, i do stawów też i szpików, i rozeznawcą jest myśli i zamiarów serca.
9.DĄBR.WUL.1973Bo żywe jest słowo Boże i skuteczne, a ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca.
10.DĄBR.GR.1961Bo żywe jest słowo Boże i skuteczne, a ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca.
11.TYSIĄCL.WYD5Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
12.BRYTYJKABo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;
13.POZNAŃSKAPrzecież słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzać myśli i zamiary serca.
14.WARSZ.PRASKASłowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze nad wszelki miecz o dwu ostrzach. Dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem kości, i osądza najskrytsze pragnienia i zamysły ludzkiego serca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Słowo Boga jest żyjące, skuteczne i ostrzejsze od każdego obosiecznego sztyletu, a przenika aż do podziału duszy i ducha, lecz także stawów i szpików; zdolne do rozróżniania myśli oraz zamiarów serca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca.
17.TOR.PRZ.Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha, stawów, jak i szpiku, zdolne do osądzenia zamysłów i intencji serca.