« Heb 4:10 List do Hebrajczyków 4:11 Heb 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Starajmy się przeto wniść do onego odpoczynienia, aby kto wtemże przykładzie nieposłuszeństwa nie wpadł.
2.WUJEK.1923Spieszmy się tedy, abyśmy weszli do onego odpoczynienia, iżby kto w tenże przykład niedowiarstwa nie wpadł.
3.RAKOW.NTStarajmy się tedy abyśmy weszli do onego odpoczynienia, iżby w tymże kto przykładzie nie upadł nieposłuszeństwa.
4.GDAŃSKA.1881Starajmyż się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa.
5.GDAŃSKA.2017Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.
6.JACZEWSKIUsiłujmyż tedy wejść do tego spoczynku, a strzeżmy się niedowiarstwa.
7.SYMONSpieszmyż się tedy wnijść do odpocznienia jego, aby snadź kto nie poszedł za przykładem niedowiarstwa.
8.MARIAWICIKwapmy się tedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, ażeby kto z nas nie wpadł w tenże kształt niedowiarstwa.
9.DĄBR.WUL.1973Spieszmyż tedy wnijść do odpocznienia tego, aby snadź nikt nie uległ przykładowi niedowiarstwa.
10.DĄBR.GR.1961Spieszmyż tedy zaznać tego pokoju, aby nikt nie uległ temu przykładowi niedowiarstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.
12.BRYTYJKAStarajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa.
13.POZNAŃSKAPospieszmy się więc z wejściem do owego odpoczynku, żeby ktoś nie zginął przez niewiarę, jak to zostało pokazane na przykładzie nieposłuszeństwa.
14.WARSZ.PRASKAStarajmy się przeto wejść do owego odpocznienia; zabiegajmy o to, żeby nikt nie poszedł za przykładem tych, którzy zbuntowali się na pustyni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem postarajmy się wejść do owego odpoczynku, aby ktoś nie chybił takim samym przykładem nieposłuszeństwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPostarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł - tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa.
17.TOR.PRZ.Starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia, aby ktoś nie popadł w ten sam przykład nieposłuszeństwa.