« 1Kor 15:8 1 List do Koryntian 15:9 1Kor 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ja jestem namniejszy z Apostołów, który nie jestem godzien zwan być Apostołem, gdyż prześladowałem zbór Boży.
2.WUJEK.1923Bom ja jest najmniejszy między Apostoły, którym nie jest godzien, aby mię zwano Apostołem, iżem prześladował kościół Boży.
3.RAKOW.NTBo ja jestem namniejszy z onych Apostołów; którym nie jest sposobny abych był nazywan Apostołem, iżem prześladował on Zbór Boży.
4.GDAŃSKA.1881Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, którym nie jest godzien, abym był zwany Apostołem, przeto żem prześladował zbór Boży.
5.GDAŃSKA.2017Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem kościół Boży.
6.JACZEWSKIBom ja najmniejszy z pomiędzy Apostołów i niegodzien nawet jestem zwać się Apostołem, bo kościół Boży prześladowałem.
7.SYMONBom ja jest najmniejszy między Apostołami, nie godzien zwać się Apostołem, iżem prześladował Kościół Boży.
8.MARIAWICIAlbowiem ja jestem najmniejszy z Apostołów, którym nie godzien, by mię zwano Apostołem, bom prześladował Kościół Boży.
9.DĄBR.WUL.1973Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, iżem prześladował Kościół Boży.
10.DĄBR.GR.1961Bom ja najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, jako że prześladowałem Kościół Boży.
11.TYSIĄCL.WYD5Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży.
12.BRYTYJKAJa bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży.
13.POZNAŃSKAJestem bowiem najmniej ważnym z apostołów i nawet nie zasługuję na to miano, ponieważ prześladowałem Kościół Boży.
14.WARSZ.PRASKAJestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ ja jestem najmniejszym z apostołów; co nie jest odpowiedni, aby być nazywany apostołem, bo prześladowałem zgromadzenie wybranych Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży.
17.TOR.PRZ.Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny, aby być nazywanym apostołem, ponieważ prześladowałem zbór Boga.