« 1Kor 15:5 1 List do Koryntian 15:6 1Kor 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym ukazał się więcej niż piąci set bratom razem. Z których niemało ich trwa aż dotąd, niektórzy lepak zasnęli.
2.WUJEK.1923Potem był widzian więcéj niźli od piąci set braciéj wespółek, z których wiele ich trwa aż dotąd, a niektórzy zasnęli.
3.RAKOW.NTPotym się pokazał więcej niż piąci set, braciej razem, z których wiele ich trwa aż do tąd, a niektórzy też zasnęli.
4.GDAŃSKA.1881Potem widziany jest więcej niż od pięciuset braci na raz, z których wiele ich zostaje aż dotąd, a niektórzy też zasnęli.
5.GDAŃSKA.2017Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli.
6.JACZEWSKInastępnie pokazał się więcej niż pięciuset braciom razem zgromadzonym, z których dotąd wielu jeszcze żyje, a niektórzy już zasnęli.
7.SYMONnastępnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom pospołu: z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy zasnęli:
8.MARIAWICIa potem widziany był więcej niż od pięciuset braci razem, z których wielu ich żyje aż dotychczas, a niektórzy zasnęli.
9.DĄBR.WUL.1973Potem widziało go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli.
10.DĄBR.GR.1961Potem widziało go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli.
11.TYSIĄCL.WYD5później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.
12.BRYTYJKAPotem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli;
13.POZNAŃSKAnastępnie przeszło pięciuset braciom, z których większość żyje dotąd, a niektórzy pomarli.
14.WARSZ.PRASKApóźniej zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie dał się widzieć ponad pięciuset braciom naraz, z których większość pozostaje na miejscu aż do teraz, a niektórzy zasnęli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli.
17.TOR.PRZ.Potem został ukazany więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość pozostaje przy życiu , a niektórzy zasnęli.