« 1Kor 15:55 1 List do Koryntian 15:56 1Kor 15:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żądło lepak śmierci (jest) grzech, a moc grzechowa (jest) zakon.
2.WUJEK.1923A oścień śmierci jest grzech, a moc grzechu zakon.
3.RAKOW.NTA żądło śmierci, jest grzech; a moc grzechu, jest zakon.
4.GDAŃSKA.1881Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc grzechu jest zakon.
5.GDAŃSKA.2017Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo.
6.JACZEWSKIOścieniem śmierci jest grzech, wagą zaś grzechu jest prawo.
7.SYMONA oścień śmierci jest grzech: a moc grzechu, zakon.
8.MARIAWICIA oścień śmierci jest grzech, a mocą grzechu – Zakon.
9.DĄBR.WUL.1973A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest Zakon.
10.DĄBR.GR.1961A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest Zakon.
11.TYSIĄCL.WYD5Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.
12.BRYTYJKAA żądłem śmierci jest grzech a mocą grzechu jest zakon;
13.POZNAŃSKAŻądłem śmierci jest grzech, a siłą grzechu jest prawo.
14.WARSZ.PRASKAOścieniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu - Prawo.
17.TOR.PRZ.Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo.