« 1Kor 15:54 1 List do Koryntian 15:55 1Kor 15:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzież śmierci twoje żądło? Gdzie piekło twoje zwycięstwo?
2.WUJEK.1923Gdzie jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci! oścień twój?
3.RAKOW.NTGdzież twoje, śmierci, ono żądło? gdzież ono twe zwycięstwo, piekło?
4.GDAŃSKA.1881Gdzież jest, o śmierci! bodziec twój? Gdzież jest, piekło! zwycięstwo twoje?
5.GDAŃSKA.2017Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo?
6.JACZEWSKIGdzie jest, śmierci, zwycięztwo twoje; gdzie jest, śmierci, oścień twój?
7.SYMONGdzież jest, o śmierci! zwycięstwo twe? gdzież jest, o śmierci! oścień twój?
8.MARIAWICIGdzie jest twoje zwycięstwo, o śmierci? Gdzież jest twój oścień, o śmierci?
9.DĄBR.WUL.1973Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień twój?
10.DĄBR.GR.1961Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień twój?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
12.BRYTYJKAGdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci żądło twoje?
13.POZNAŃSKAGdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, twe żądło?
14.WARSZ.PRASKAGdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Śmierci, gdzie twoje żądło? Gdzie twe zwycięstwo, Kraino Umarłych?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdzie jest, o śmierci, twój triumf? Gdzie jest, o śmierci, twe żądło?
17.TOR.PRZ.Gdzie jest , o śmierci, twoje żądło? Gdzie, o Hadesie, twoje zwycięstwo?