« 1Kor 15:51 1 List do Koryntian 15:52 1Kor 15:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zarazem i wemgnieniu oka, w ostatecznej trąbie. Bo zatrąbi, a martwi wstaną nieskażonemi, a my się przemienim.
2.WUJEK.1923Prędziuchno we mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; (albowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni.
3.RAKOW.NTPrędziuchno, we mgnieniu oka, na onę ostateczną trąbę, (zatrąbi bowiem) a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni.
5.GDAŃSKA.2017W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
6.JACZEWSKICo do nas prawdziwych wyznawców Chrystusa, - to w jednej chwili, we mgnieniu oka, na głos trąby, powstaniemy wszyscy odmienieni i już nieskazitelni.
7.SYMONNagle, w mgnieniu oka, na odgłos trąby ostatecznej: bo zabrzmi trąba, a umarli powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni.
8.MARIAWICIbo trąba zatrąbi, i umarli powstaną niekazitelni, a my będziemy odmienieni.
9.DĄBR.WUL.1973Nagle, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, albowiem zabrzmi trąba i umarli powstaną nieskażeni, a my przemienieni będziemy.
10.DĄBR.GR.1961nagle, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; albowiem zabrzmi trąba i umarli, powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni.
11.TYSIĄCL.WYD5W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
12.BRYTYJKAW jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
13.POZNAŃSKAW jednym momencie, w okamgnieniu, kiedy zabrzmi trąba zwiastująca koniec, umarli powstaną w niezniszczalnej postaci, a my będziemy w tę postać przemienieni.
14.WARSZ.PRASKAW jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż zatrąbi, oraz zmarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITw jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my - zostaniemy przemienieni.
17.TOR.PRZ.W jednej chwili, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby; bowiem zatrąbi trąba , a umarli zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.