« 1Kor 15:39 1 List do Koryntian 15:40 1Kor 15:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Są ciała niebieskie, i ciała ziemskie, ale jednak insza niebieskich sława, a insza ziemskich.
2.WUJEK.1923I ciała niebieskie, i ciała ziemskie; aleć insza jest ozdoba niebieskich, a insza ziemskich.
3.RAKOW.NTI są ciała niebieskie, i ciała ziemskie; ale inszać jest niebieskich chwała, a insza ziemskich.
4.GDAŃSKA.1881I są ciała niebieskie i ciała ziemskie; lecz insza jest chwała ciał niebieskich, a insza ludzkich;
5.GDAŃSKA.2017Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich.
6.JACZEWSKISą też ciała niebieskie i ziemskie, a wszystkie one mają odrębne sobie własności.
7.SYMONSą też ciała niebieskie, i ciała ziemskie: aleć inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich.
8.MARIAWICISą też ciała niebieskie i są ciała ziemskie; ale inna chwała niebieskich, a inna ziemskich.
9.DĄBR.WUL.1973Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich.
10.DĄBR.GR.1961Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich.
11.TYSIĄCL.WYD5Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich.
12.BRYTYJKAI są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich.
13.POZNAŃSKARozróżniamy również ciała niebieskie i ziemskie, ale odmienna jest ich wspaniałość.
14.WARSZ.PRASKASą ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne – ziemskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Są także ciała niebiańskie i ciała ziemskie; ale inna jest przecież wspaniałość ciał niebiańskich, a inna ziemskich;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSą też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie, choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich.
17.TOR.PRZ.I ciała niebiańskie i ciała ziemskie; lecz istotnie inna jest chwała niebiańskich, a inna ziemskich;