« 1Kor 15:2 1 List do Koryntian 15:3 1Kor 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo podałem wam wprzód, com też przyjął. Że Christus umarł za grzechy nasze wedłuk pism.
2.WUJEK.1923Bo najprzód podałem wam, com téż wziął: Iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma:
3.RAKOW.NTPodałem bowiem wam naprzód, com też wziął, iż Christus umarł za grzechy nasze, według pism.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem naprzód podałem wam, com też wziął, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism;
5.GDAŃSKA.2017Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;
6.JACZEWSKIOpowiadałem zaś wam przedewszystkiem to, o czem się sam dowiedziałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze, jak to Pismo przepowiedziało.
7.SYMONA najprzód podałem wam, co też wziąłem: że Chrystus umarł za grzechy nasze podług Pisma:
8.MARIAWICIBom wam podał naprzód, com też wziął, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma,
9.DĄBR.WUL.1973Bo naprzód podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma
10.DĄBR.GR.1961Bo najpierw podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma
11.TYSIĄCL.WYD5Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
12.BRYTYJKANajpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
13.POZNAŃSKAPrzede wszystkim przekazałem wam naukę, którą przejąłem z tradycji, a mianowicie że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z zapowiedzią Pisma,
14.WARSZ.PRASKAPrzekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wśród pierwszych spraw przekazałem wam to, co otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze winy według Pism;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism,
17.TOR.PRZ.Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism,