« 1Kor 15:20 1 List do Koryntian 15:21 1Kor 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ponieważ przez człowieka śmierć, też przez człowieka powstanie martwych.
2.WUJEK.1923Ponieważ przez człowieka śmierć, i przez człowieka powstanie umarłych.
3.RAKOW.NTBo ponieważ przez człowieka śmierć i przez człowieka tedy też powstanie umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych.
6.JACZEWSKIBo jako przez człowieka śmierć weszła na świat, - tak też przez człowieka zmartwychwstanie wyjednanem zostało.
7.SYMONbo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka i zmartwychwstanie.
8.MARIAWICIBo przez człowieka śmierć, przez Człowieka też powstanie z umarłych.
9.DĄBR.WUL.1973bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka i zmartwychwstanie.
10.DĄBR.GR.1961bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka zmartwychwstanie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKASkoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
13.POZNAŃSKASkoro bowiem człowiek sprowadził śmierć, to również dzięki człowiekowi nastąpi zmartwychwstanie umarłych.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo skoro przez człowieka śmierć, przez Człowieka także powstanie umarłych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie.
17.TOR.PRZ.Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie z martwych.