« 1Kor 15:19 1 List do Koryntian 15:20 1Kor 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz koniecznie Christus wskrzeszon zmartwych początek śpiących.
2.WUJEK.1923Lecz teraz Chrystus zmartwychwstał, pierwiastki tych, którzy zasnęli.
3.RAKOW.NTLecz teraz Christus wzbudzony od umarłych, pierwasnkiem onych, którzy zasnęli, sstał się.
4.GDAŃSKA.1881Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli.
6.JACZEWSKIOtóż wiedzcie, że Chrystus jest pierwszym z umarłych, który zmartwychwstał i nam zmartwychwstanie wyjednał.
7.SYMONAliści Chrystus zmartwychwstał, pierwociny tych, którzy zasnęli:
8.MARIAWICIAle teraz pewną jest rzeczą, że Chrystus zmartwychwstał najpierwszy z tych, którzy posnęli.
9.DĄBR.WUL.1973A jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy posnęli,
10.DĄBR.GR.1961A jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwociny tych, którzy posnęli,
11.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.
12.BRYTYJKAA jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
13.POZNAŃSKAA jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli.
14.WARSZ.PRASKATymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Chrystus został wskrzeszony z martwych, stając się pierwociną tych, co zasnęli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli.
17.TOR.PRZ.Ale teraz Chrystus jest wzbudzony z martwych i stał się pierwociną tych, którzy zasnęli;