« 1Kor 15:18 1 List do Koryntian 15:19 1Kor 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli dla tego tylko żywota ufamy w Christusie, (to) nanędzniejszy ze wszech ludzi jesteśmy.
2.WUJEK.1923Jeźliż tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy nędzniejsi, niźli wszyscy ludzie.
3.RAKOW.NTJeśli w żywocie tym nadzieję mamy w Christusie, tylko, nędzniejszy nad wszytkie ludzi jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźli tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, nad wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi.
6.JACZEWSKICo zaś do nas, - to my najnieszczęśliwszymi bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy tylko w tem życiu ziemskiem, jako Chrześcianie szczęścia swojego szukali.
7.SYMONJeśli w tem tylko życiu mamy nadzieję w Chrystusie, najbiedniejszymi z ludzi jesteśmy.
8.MARIAWICIJeśli w tem życiu tylko w Chrystusie nadzieję mamy, to jesteśmy nędzniejsi od wszystkich ludzi.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy niż wszyscy ludzie.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy nędzniejsi, niż wszyscy ludzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
12.BRYTYJKAJeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
13.POZNAŃSKAGdyby nasza nadzieja, jaką pokładamy w Chrystusie, dotyczyła tylko obecnego życia, bylibyśmy najbardziej godni politowania spośród wszystkich ludzi.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli mamy nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, jeszcze bardziej wzbudzamy litość od wszystkich ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania.
17.TOR.PRZ.Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.