« 1Kor 15:13 1 List do Koryntian 15:14 1Kor 15:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli Christus nie wskrzeszon, tedy próżne przepowiedanie nasze, próżna lepak i wiara wasza.
2.WUJEK.1923A jeźliż Chrystus nie powstał, próżne tedy jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara wasza.
3.RAKOW.NTA jeśli Christus nie jest wzbudzon, próżne tedy obwoływanie nasze, próżna też i wiara wasza;
4.GDAŃSKA.1881A jeźlić Chrystus nie jest wzbudzony, tedyć daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara.
6.JACZEWSKIA gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, - to bezużytecznemby było i nasze opowiadanie, daremnąby była i wiara wasza;
7.SYMONJeśliże Chrystus nie zmartwychwstał, tedy próżne jest opowiadanie nasze, próżna też i wiara wasza:
8.MARIAWICIA jeśli Chrystus nie powstał z martwych, tedym próżne jest przepowiadanie nasze, próżna też jest i wiara wasza;
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest tedy przepowiadanie nasze, daremna jest i wiara wasza.
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest więc nauczanie nasze, daremna jest i wiara wasza.
11.TYSIĄCL.WYD5A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
12.BRYTYJKAA jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;
13.POZNAŃSKAJeżeli zaś Jezus nie zmartwychwstał, to bezsensowne jest nasze nauczanie i bezsensowna wasza wiara.
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, wtedy bezowocne będzie nasze głoszenie i bezowocna nasza wiara.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara.
17.TOR.PRZ.A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, wtedy i próżne jest nasze głoszenie, próżna też jest nasza wiara,