« 1Kor 14:40 1 List do Koryntian 15:1 1Kor 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574OZnajmiam lepak wam bracia Ewanielion, które przepowiedałem wam, któreście i przyjęli, w którem i stanęliście.
2.WUJEK.1923A oznajmuję wam, bracia! Ewangelią, którąm wam opowiedział, którąście téż przyjęli i w któréj stoicie,
3.RAKOW.NTA oznajmuję wam, bracia, Ewanielią, którą opowiedziałem wam, którąście też przyjęli, i w której też stoicie;
4.GDAŃSKA.1881A oznajmuję wam, bracia! Ewangieliję, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie.
5.GDAŃSKA.2017A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
6.JACZEWSKIPowtarzam tu wam, bracia, Ewangelią, którą już wam opowiadałem, a którąście już przyjęli i której się trzymacie.
7.SYMONA ogłaszam wam, bracia, Ewangelję, którą wam opowiedziałem, którąście też przyjęli i w której trwacie:
8.MARIAWICIOznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli, w której stoicie
9.DĄBR.WUL.1973A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem i którąście przyjęli, i w której trwacie.
10.DĄBR.GR.1961Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli, i w której trwacie.
11.TYSIĄCL.WYD5Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie.
12.BRYTYJKAA przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
13.POZNAŃSKABracia! Pragnę pogłębić wśród was znajomość ewangelii, którą wam głosiłem, a wy przyjęliście ją i przy niej trwacie.
14.WARSZ.PRASKAPrzypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyjaśniam wam, bracia, tą Ewangelię, którą wam ogłosiłem; którą też przyjęliście i w której mocno stoicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie
17.TOR.PRZ.A daję wam dogłębnie poznać, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie,