« Mat 9:5 Ewangelia Mateusza 9:6 Mat 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście przeto wiedzieli iż władzą ma syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy. Tedy mówi paraliżowatemu: Wstawszy weźmi łoże swe, a idź do domu twego.
2.WUJEK.1923A iżbyście wiedzieli, że moc ma Syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, tedy rzekł powietrzem ruszonemu: Wstań, weźmij łoże twe, a idź do domu twego.
3.RAKOW.NTA iżbyście wiedzieli, iż zwierzchność ma Syn człowieczy, na ziemi odpuszczać grzechy, tedy mówi Paraliżem zarażonemu: Wstawszy weźmi twe łoże, i idź do domu twojego.
4.GDAŃSKA.1881Ale abyście wiedzieli, iż ma moc Syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, tedy rzekł powietrzem ruszonemu: Wstawszy, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego.
5.GDAŃSKA.2017Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – wtedy powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATLecz abyście wiedzieli, że moc ma syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy: (tedy rzekł powietrzem ruszonemu): Wstań, weźmij łoże twe, a idź do domu twego.
7.SZCZEPAŃSKIŻebyście jednak wiedzieli, iż Syn człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, przeto mówi do porażonego: Wstań, bierz łoże twe, a idź do domu twego.
8.MARIAWICIA żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, – wtedy rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego.
9.GRZYM1936Wszakoż abyście wiedzieli, że ma władzę syn człowieczy odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł do paralityka: Wstań, weź łoże twoje i idź do domu.
10.DĄBR.WUL.1973A żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, przeto rzecze do paralityka: Wstań, weźmij łoże twoje i idź do domu twego.
11.DĄBR.GR.1961A żebyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów, przeto rzecze do paralityka: Wstań, weź łoże swe i idź do domu twego.
12.TYSIĄCL.WYD5Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!
13.BRYTYJKALecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!
14.POZNAŃSKAAle abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi - zwrócił się do sparaliżowanego: - Wstań, weź swoje nosze i idź do domu.
15.WARSZ.PRASKAŻebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieka ma moc odpuszczać grzechy na ziemi powiedział sparaliżowanemu: Wstań, weź swoje łoże i idź do twojego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: Wstań, złóż posłanie. Możesz iść do domu.
18.TOR.PRZ.„Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy;” wtedy powiedział do sparaliżowanego: „Powstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu.”