« Mat 9:35 Ewangelia Mateusza 9:36 Mat 9:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy tłumy frasował się onie, iż byli spracowani i rospłoszeni jako owce nie mające pastyrza.
2.WUJEK.1923A widząc rzesze, zlitował się nad nimi, iż byli strudzeni i leżący jako owce, nie mające pasterza.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy ony tłumy, rozlitował się nad nimi, iż były rozpuszczone i rozmiotane, jako owce, nie mające Pasterza.
4.GDAŃSKA.1881A widząc on lud, użalił się go, iż był strudzony i rozproszony jako owce nie mające pasterza.
5.GDAŃSKA.2017A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce niemające pasterza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA widząc rzesze, rozlitował się nad niemi: iż były spracowane i porzucone jako owce nie mające pasterza.
7.SZCZEPAŃSKIA kiedy patrzał na rzesze, litował się nad niemi, bo były znękane i upadające, jak owce bez pasterza.
8.MARIAWICIA widząc rzesze ulitował się nad niemi, ponieważ były udręczone i leżały rozproszone jako owce niemające pasterza.
9.GRZYM1936A widząc rzesze, litował się nad niemi, iż były strudzone i opuszczone, jak owce bez pasterza.
10.DĄBR.WUL.1973A widząc rzesze ulitował się nad nimi, że byli strudzeni i porzuceni jako owce bez pasterza.
11.DĄBR.GR.1961A widząc rzesze, ulitował się nad nimi, że byli strudzeni i porzuceni jak owce bez pasterza.
12.TYSIĄCL.WYD5A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
13.BRYTYJKAA widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.
14.POZNAŃSKAKiedy ujrzał tłumy, ulitował się nad nimi, bo były utrudzone i porzucone jak owce bez pasterza.
15.WARSZ.PRASKAA widząc tłumy [ludzi], litował się nad nimi, bo byli umęczeni i pozbawieni opieki jak owce, które nie mają pasterza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A widząc tłumy, użalił się nad nimi, bo były strudzone i rozproszone, jak owce nie mające pasterza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy zobaczył tłumy, wezbrała w Nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza.
18.TOR.PRZ.A widząc tłumy, ulitował się nad nimi, gdyż byli wyczerpani i porzuceni jak owce, niemające pasterza.