« Mat 9:18 Ewangelia Mateusza 9:19 Mat 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstawszy Jezus szedł za nim i uczniowie jego.
2.WUJEK.1923A wstawszy Jezus, szedł za nim i uczniowie jego.
3.RAKOW.NTI wstawszy Jezus, szedł za nim, i uczniowie jego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wstawszy Jezus, szedł za nim, i uczniowie jego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za nim.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA wstawszy Jezus, szedł za nim i uczniowie jego.
7.SZCZEPAŃSKIA Jezus, podniósłszy się, szedł za nim wraz z uczniami swoimi.
8.MARIAWICII wstawszy Jezus szedł za nim i uczniowie Jego.
9.GRZYM1936I Jezus powstał i poszedł za nim wraz z uczniami.
10.DĄBR.WUL.1973A wstawszy Jezus szedł za nim wraz z uczniami swymi.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus wstawszy, poszedł za nim wraz z uczniami swymi.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
13.BRYTYJKAI wstał Jezus, i poszedł za nim wraz z uczniami swymi.
14.POZNAŃSKAJezus powstawszy poszedł za nim z uczniami.
15.WARSZ.PRASKATedy Jezus powstawszy udał się za nim z uczniami swymi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus wstał oraz mu towarzyszył, a nadto jego uczniowie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus wstał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim.
18.TOR.PRZ.I wstał Jezus, i poszedł za nim wraz ze swoimi uczniami.