« Mat 9:12 Ewangelia Mateusza 9:13 Mat 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szedszy lepak nauczcie się co jest: Miłosierdzia chcę a nie offiary. Bo nie przyszedłem przyzywać sprawiedliwych, ale grzesznych (do pokajania.)
2.WUJEK.1923A szedłszy nauczcie się, co jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych.
3.RAKOW.NTA szedszy nauczcie się co jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników ku pokajaniu.
4.GDAŃSKA.1881Owszem idźcie, a nauczcie się, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
5.GDAŃSKA.2017Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
6.SOŁOWEYCZYK.MATSzedłszy tedy nauczcie się, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych.
7.SZCZEPAŃSKIIdźcież tedy i nauczcie się, co to znaczy: »Miłosierdzia chcę, a nie ofiary«. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
8.MARIAWICIA tak poszedłszy nauczcie się co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych ku pokucie.
9.GRZYM1936A idźcie i nauczcie się, co znaczy: Miłosierdzia chcę a nie ofiary, bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
10.DĄBR.WUL.1973Idźcie tedy i nauczcie się, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
11.DĄBR.GR.1961Idźcie tedy i nauczcie się, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
12.TYSIĄCL.WYD5Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
13.BRYTYJKAIdźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
14.POZNAŃSKAZrozumiejcież wreszcie, co to znaczy? "Miłosierdzia chcę bardziej niż ofiary". Bo nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.
15.WARSZ.PRASKAOdejdźcie stąd i pomyślcie, co znaczą słowa: Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem, by upominać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owszem, idźcie i nauczcie się, co to jest: Prośby o litość chcę, a nie ofiary; bo nie przyszedłem wzywać do skruchy sprawiedliwych, ale grzesznych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITIdźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników.
18.TOR.PRZ.„Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników.”