« Apok 2:8 Apokalipsa Jana 2:9 Apok 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem twoje uczynki, i utrapienie i ubóstwo, lecz bogaty jesteś, i bluźnierstwo, tych co się Judami być powiedają, a nie są, ale szkoła szatańska.
2.WUJEK.1923Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, aleś jest bogaty, i bluźnią cię ci, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
3.RAKOW.NTZnam twoje uczynki, i ucisk, i ubóstwo, (ale bogaty jesteś) i bluźnierstwo onych którzy się powiedają Żydami być, a nie są, ale są zgromadzeniem szatańskim.
4.GDAŃSKA.1881Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bóżnicą szatańską.
5.GDAŃSKA.2017Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
6.JACZEWSKIZnane mi jest twoje udręczenie i twoje ubóstwo, ale ty bogatym jesteś. Ci cię znieważają, którzy się mają za żydów, a są tylko synagogą szatanów.
7.APOKALYPSIS.1905Znam twoje uczynki, i ucisk i ubóstwo (aleś bogaty), i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że oni są Żydami, a nie są, ale synagogą Szatana.
8.DĄBR.WUL.1973Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, lecz jesteś bogaty. I wiem, że znosisz bluźnierstwa od tych, którzy się uważają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
9.DĄBR.GR.1961Znam udrękę twoją i ubóstwo twoje – choć jesteś bogaty – i znam złorzeczenie ze strony tych, którzy się uważają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
10.TYSIĄCL.WYD5Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i obelgę [rzuconą] przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
11.BRYTYJKAZnam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
12.POZNAŃSKAZnam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i (znam) obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
13.WARSZ.PRASKAZnam twoje udręki i ubóstwo – wiedz jednak, że jesteś bogaty. Wiem też, jakimi obelgami obrzucają cię ci, którzy uważają się za Żydów, ale w rzeczywistości nie są Żydami, lecz społecznością szatańską.
14.KALETAZnam twoje uczynki i ucisk, i ubóstwo, ale bogaty jesteś, i bluźnierstwo od [tych, którzy] powiadają się Żydami być, a nie są, ale bóżnicą szatańską.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam twoje czyny, ucisk i nędzę (a jesteś bogaty), oraz zniesławianie tych, co sobie mówią, że są Żydami a nie są, ale domem zgromadzeń szatana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem o twoim ucisku i ubóstwie - choć ty jesteś bogaty - i o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana.
17.TOR.NOWE.PRZ.Znam twoje czyny i ucisk, i ubóstwo, lecz jesteś bogaty; i bluźnierstwo tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.