« Apok 2:3 Apokalipsa Jana 2:4 Apok 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Alem mam (nieco) przeciw tobie, iżeś miłość twoję pierwszą opuścił.
2.WUJEK.1923Ale mam przeciw tobie, żeś miłość twoję pierwszą opuścił.
3.RAKOW.NTAle mam przeciwko tobie, żeś miłość twoję onę pierwszą opuścił.
4.GDAŃSKA.1881Ale mam nieco przeciwko tobie, żeś miłość twoję pierwszą opuścił.
5.GDAŃSKA.2017Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.
6.JACZEWSKIale to mam ci do zarzucenia, żeś utracił pierwiastkową swą miłość.
7.APOKALYPSIS.1905Ale mam przeciwko tobie, że miłość twoją pierwszą opuściłeś.
8.DĄBR.WUL.1973Ale mam przeciw tobie, żeś odstąpił od dawniejszej miłości twojej.
9.DĄBR.GR.1961Ale to mam przeciw tobie, żeś odstąpił od dawniejszej miłości twojej.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
11.BRYTYJKALecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.
12.POZNAŃSKAAle mam tobie za złe, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
13.WARSZ.PRASKAMam ci jednak do zarzucenia to, że nie miłujesz Mnie już tak jak dawniej.
14.KALETAAle mam przeciwko tobie, że miłość twoją pierwszą opuściłeś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mam przeciwko tobie, że zaniedbałeś twą pierwszą miłość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz mam coś przeciwko tobie: Porzuciłeś swoją pierwszą miłość.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale mam przeciwko tobie to, że opuściłeś pierwszą swoją miłość.