« Apok 2:2 Apokalipsa Jana 2:3 Apok 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I znaszałeś, i cierpliwość masz, i prze imię moje pracowałeś a nie padłeś.
2.WUJEK.1923I masz cierpliwość i znaszałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
3.RAKOW.NTI znaszałeś, i cierpliwość masz, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
4.GDAŃSKA.1881I masz cierpliwość, i znaszałeś i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
5.GDAŃSKA.2017Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś.
6.JACZEWSKIwiem, żeś dał dowody wytrwałości, boś cierpiał prześladowanie dla imienia mojego i nie zachwiałeś się w wierze;
7.APOKALYPSIS.1905i znosiłeś i cierpliwość masz, i dla imienia mojego wybijałeś się z sił, a nie ustałeś.
8.DĄBR.WUL.1973A masz cierpliwość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
9.DĄBR.GR.1961A masz cierpliwość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
10.TYSIĄCL.WYD5Ty masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.
11.BRYTYJKAMasz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.
12.POZNAŃSKATy masz wytrwałość i zniosłeś cierpienia dla imienia mego - niezmordowany.
13.WARSZ.PRASKAZnana mi jest twoja wytrwałość i wiem, że niezmordowanie znosiłeś wiele dla mojego imienia.
14.KALETAI cierpliwość masz, i uciski wszelkie, i znosiłeś dla imienia mego, a nie spracowałeś_się.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wytrzymałeś i masz cierpliwość; ciężko też pracowałeś z powodu mego Imienia oraz się nie zmęczyłeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMasz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zniosłeś wiele, masz również wytrwałość i trudziłeś się dla mojego imienia, a nie uległeś zmęczeniu.