« Apok 2:26 Apokalipsa Jana 2:27 Apok 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:26) I paść je będzie prętem żelaznym, jako naczynie garnczarskie pokruszą się. (2:27a) Jakom i ja wziął u ojca mojego.
2.WUJEK.1923(2:27) I będzie je rządził laską żelazną, a jako statek garncarski będą skruszeni. (2:28a) Jakom Ja téż wziął od Ojca mojego:
3.RAKOW.NT(2:27) I paść je będzie laską żelazną; jako naczynia zduńskie będą skruszeni, (2:28a) Jakom ja też wziął od Ojca mego;
4.GDAŃSKA.1881I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął od Ojca mego.
5.GDAŃSKA.2017I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca.
6.JACZEWSKI(2:27) rządzić on nimi będzie z wielką powagą, a nieprzyjaciele jego skruszą się przed nim, jako wyrób garncarski. (2:28a) Dam ja mu władzę, jaką sam otrzymałem od Ojca,
7.APOKALYPSIS.1905i paść ich będzie laską żelazną, jak statki gliniane się kruszą, jako i ja otrzymałem od ojca mojego;
8.DĄBR.WUL.1973(2:27) i będzie nimi rządził berłem żelaznym, krusząc je jako naczynie garncarskie, (2:28a) jakom i ja otrzymał władzę od Ojca mojego.
9.DĄBR.GR.1961(2:27) I będzie nimi rządził berłem żelaznym, roztrzaskując ich jak naczynia garncarskie, (2:28a) jakom i ja otrzymał (władzę) od Ojca mojego.
10.TYSIĄCL.WYD5(2:27) a rózgą żelazną będzie ich pasał: jak naczynie gliniane będą rozbici - (2:28a) jak i Ja [wszystko] to otrzymałem od mojego Ojca -
11.BRYTYJKA(2:27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (2:28a) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego;
12.POZNAŃSKA(2:27) a będzie ich pasł żelazną laską: jak naczynie gliniane będą rozbici (2:28a) - jak i Ja to wziąłem od mego Ojca -
13.WARSZ.PRASKA(2:27) by rządził nimi rózgą żelazną i mógł ich skruszyć jak gliniane naczynia. (2:28a) Taką władzę również Ja otrzymałem od Ojca mojego.
14.KALETAI będzie_pasł ich laską żelazną; jako naczynia garncarskie skruszeni_będą, jako i_ja wziąłem od Ojca mego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie je prowadził za pomocą żelaznej laski, podobnie jak są kruszone naczynia z gliny; w sposób jaki i ja otrzymałem od mego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:27) Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy je jak gliniane dzbany - (2:28a) podobnie jak Ja otrzymałem władzę od mojego Ojca.
17.TOR.NOWE.PRZ.I będzie ich pasł za pomocą laski żelaznej, i już są kruszeni jak naczynia gliniane. Tak jak i ja otrzymałem władzę od mojego Ojca,