« Apok 2:19 Apokalipsa Jana 2:20 Apok 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:19) Ale mam na cię mało, iż dopuszczasz niewieście Jezabeli, która się zowie prorokinią uczyć a zwodzić sługi moje, plugawić się, i bałwańską rzeź jeść.
2.WUJEK.1923Ale mam przeciwko tobie trochę, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby porubstwo płodzili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli.
3.RAKOW.NTAle mam trochę przeciwko tobie, iż dopuszczasz niewieście Jezabeli, która się mieni być Prorokinią, uczyć i zwodzić moje sługi, żeby wszeteczeństwo płodzili, i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.
4.GDAŃSKA.1881Ale mam nieco przeciwko tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli.
5.GDAŃSKA.2017Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.
6.JACZEWSKIale to mam ci do zarzucenia, że niejakiej kobiecie, zowiącej się Jezabelą, dozwalasz przywłaszczać sobie urząd prorocki: uwodzi ona me sługi, uczy je porubstwa i do bałwochwalstwa skłania.
7.APOKALYPSIS.1905Ale mam przeciw tobie nieco, że pozwalasz niewieście Jezabeli, która się mieni prorokinią, nauczać i zwodzić sługi moje, aby wszeteczeństwo czynili i jedli rzeczy, przynoszone na ofiarę.
8.DĄBR.WUL.1973Ale mam nieco przeciw tobie: niewieście Jezabeli, która się uważa za prorokinię, dozwalasz nauczać i zwodzić sługi moje, aby oddawali się rozpuście i pożywali z ofiar składanych bożkom pogańskim.
9.DĄBR.GR.1961Ale mam przeciw tobie, że niewieście Jezabel, która się nazywa prorokinią, dozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, aby pogrążali się w rozpuście i pożywali z ofiar składanych bożkom pogańskim.
10.TYSIĄCL.WYD5ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.
11.BRYTYJKALecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.
12.POZNAŃSKAale mam tobie za złe, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, tak że uprawiają rozpustę i spożywają ofiary składane bożkom.
13.WARSZ.PRASKAMam ci jednak za złe to, że tolerujesz u siebie działalność niewiasty Jezabel, podającej się za prorokinię. W rzeczywistości uwodzi ona moje sługi, skłaniając je do tego, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane idolom.
14.KALETAAle mam przeciwko tobie wiele, iż dopuszczasz niewieście Jezabeli, [która] mieni się prorokinią być, i uczyć, i zwodzić moje sługi, [żeby] wszeteczeństwo_płodzili i jedli [rzeczy] bałwanom_ofiarowane.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mam nieco przeciwko tobie, że pozwalasz kobiecie Jezabel która nazywa siebie prorokinią nauczać oraz wprowadzać w błąd moje sługi, aby scudzołożyli i zjedli ofiary bałwochwalcze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz mam przeciwko tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale mam nieco przeciwko tobie, że pozwalasz kobiecie Izabel, która nazywa siebie prorokinią, nauczać i zwodzić moje sługi, by popełniać nierząd i jeść mięso ofiarowane bożkom.