« Apok 2:17 Apokalipsa Jana 2:18 Apok 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:17) A aniołowi zboru Thyatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swe jako płomień ognisty, a nogi jego podobne mosiądzowi.
2.WUJEK.1923A Aniołowi Tyatyrskiego kościoła napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ogniowy, a nogi jego podobne mosiądzowi:
3.RAKOW.NTA aniołowi, onego który jest w Thyatyrzech Zboru, napisz: To mówi on syn Boży, który ma oczy swe jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:
4.GDAŃSKA.1881A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:
5.GDAŃSKA.2017A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu:
6.JACZEWSKIAniołowi kościoła w Tyatyrze napisz: Syn Boży, którego oczy są jako ogień, a nogi jako mosiądz, to ci powiada:
7.APOKALYPSIS.1905A aniołowi zboru w Tyatyrach napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje, jako płomień ognia, a nogi jego podobne mosiądzowi:
8.DĄBR.WUL.1973A Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jako płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu.
9.DĄBR.GR.1961A Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do chalkolibanu.
10.TYSIĄCL.WYD5Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.
11.BRYTYJKAA do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.
12.POZNAŃSKAAniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognisty, a nogi jego są podobne do drogocennego metalu.
13.WARSZ.PRASKAAniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz tak: To mówi Syn Boży, Ten, który ma oczy jak ogniste płomienie, a nogi jakby ze spiżu.
14.KALETAA aniołowi zboru w Tyjatyrze napisz: To mówi Syn Boży, [który] ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne mosiądzowi;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A aniołowi zgromadzenia wybranych w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boga, który ma swoje oczy jak płomień ognia, a jego nogi podobne są do metalu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: Oto, co mówi Syn Boży, Ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy Jego podobne do drogocennego metalu: