« Apok 2:16 Apokalipsa Jana 2:17 Apok 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:16) Kto ma ucho niech słyszy co duch mówi zborom. Zwycięzcy dam jeść z manny skrytej, i dam mu kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, którego żaden nie wie, jedno kto (je) bierze.
2.WUJEK.1923Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwyciężcy dam mannę skrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, jedno który bierze.
3.RAKOW.NTKto ma ucho, niech słucha co duch mówi Zborom: Zwyciężcy, dam jemu jeść z onej manny skrytej, i dam mu kamyk biały, i na kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, jedno ten który je bierze.
4.GDAŃSKA.1881Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje.
5.GDAŃSKA.2017Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje.
6.JACZEWSKIKto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha tego, co Duch święty kościołom mówi: Zwycięzcy tylko dam ja mannę dotąd mu nieznaną; dam mu gałkę białą z nowym napisem, który ten tylko odczytać zdoła, kto ją otrzyma.
7.APOKALYPSIS.1905Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi zborom. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny skrytej, i dam mu kamień błyszczący, a na tym kamieniu imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko kto go otrzymuje.
8.DĄBR.WUL.1973Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nie zna nikt, jeno ten, co je otrzymuje.
9.DĄBR.GR.1961Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam (pożywać) mannę ukrytą i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nie zna nikt, tylko ten, co je otrzymuje.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje.
11.BRYTYJKAKto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.
12.POZNAŃSKAKto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje.
13.WARSZ.PRASKAKto ma uszy do słuchania, niech słucha, co mówi Duch do Kościołów: Zwycięzcy dam mannę ukrytą oraz biały kamień z wypisanym na nim nowym imieniem. A imię to nie będzie znane nikomu prócz tego, który je otrzymuje.
14.KALETA[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom: [Temu, co] zwycięży, dam z manny skrytej i kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, nikt [nie] zna, tylko [ten, który] przyjmuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto ma ucho niech usłyszy, co Duch mówi zgromadzeniom wybranych. Temu, kto zwycięża dam zjeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów: Temu, który zwycięża, dam jeść z ukrytej manny, i dam mu biały kamyk, a na tym kamyku jest napisane nowe imię, którego nikt nie poznał, jak tylko ten, który je otrzymuje.