« Apok 2:15 Apokalipsa Jana 2:16 Apok 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:15b) takież pokaj się. A jeśli nie, przyjdę (k) tobie rychło, i pobiję się znimi mieczem ust moich.
2.WUJEK.1923Tymże sposobem pokutę czyń; a jeźli nie, przyjdę tobie rychło i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
3.RAKOW.NTKaj się: A jeśli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
4.GDAŃSKA.1881Pokutujże: a jeźli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie w rychle i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
5.GDAŃSKA.2017Pokutuj! A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust.
6.JACZEWSKICzyń za to pokutę, bo inaczej, ja sam rychło do ciebie przyjdę, by mieczem słowa mojego walczyć z tymi heretykami.
7.APOKALYPSIS.1905Upamiętaj się; jeżeli zaś nie, idę do ciebie rychło, i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
8.DĄBR.WUL.1973Podobnie zatem czyń pokutę, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
9.DĄBR.GR.1961Czyń więc pokutę, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem moich ust.
10.TYSIĄCL.WYD5Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
11.BRYTYJKAUpamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.
12.POZNAŃSKANawróć się zatem! Bo jeśli nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
13.WARSZ.PRASKAOpamiętaj się więc, bo jeśli nie, to wkrótce przybędę do ciebie i sam pocznę ich zwalczać mieczem moich ust.
14.KALETAPokutujże: jeśli zaś nie, przyjdę [przeciwko] tobie w_rychle i będę_walczył z nimi mieczem ust moich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem skrusz się. Zaś jeśli nie, szybko do ciebie przychodzę oraz będę walczył z nimi za pomocą miecza mych ust.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOpamiętaj się więc! Bo jeśli nie, to wkrótce przyjdę do ciebie i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
17.TOR.NOWE.PRZ.Upamiętaj się. A jeśli nie, to przyjdę szybko do ciebie i będę walczył z nimi mieczem moich ust.