« Apok 2:12 Apokalipsa Jana 2:13 Apok 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem gdzie mieszkasz, gdzie stolica szatana, i (to, iż) trzymasz imię moje, a nie przałeś się wiary mojej, i w ony dni, gdy Antypas świadek mój wierny zabit u was gdzie mieszka szatan.
2.WUJEK.1923Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatańska, i trzymasz imię moje, i nie zaprzałeś się wiary mojéj i w one dni, kiedy Antypas, świadek mój wierny, zabit jest u was, gdzie szatan mieszka.
3.RAKOW.NTZnam uczynki twoje, i gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatańska, i trzymasz imię moje, i nie zaprzałeś się wiary mojej, i w ony dni w które Antypas on świadek mój wierny zabit jest u was, gdzie szatan mieszka.
4.GDAŃSKA.1881Znam uczynki twoje i gdzie mieszkasz, to jest, gdzie jest stolica szatańska, a iż trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej, i w one dni, w które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka.
5.GDAŃSKA.2017Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron szatana – a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan.
6.JACZEWSKIWiem, iż mieszkasz tam, gdzie szatan założył sobie siedzibę, a przecież nie zaparłeś się mnie i nauki mojej nie utraciłeś. Trudne jest zadanie twoje; spółczesny tobie i rodak twój, Antypas, już ofiarą życia swojego dał świadectwo o mnie.
7.APOKALYPSIS.1905Znam uczynki twoje, i gdzie mieszkasz, gdzie jest tron Szatana, i zachowujesz imię moje, a nie zaparłeś się wiary mojej i w owe dni, w których Antipas, świadek mój wierny, zabitym został u was, gdzie zamieszkuje Szatan.
8.DĄBR.WUL.1973Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana, i trzymasz się imienia mojego, a nie zaparłeś się wiary mojej. A przecież w one dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie zamieszkał szatan.
9.DĄBR.GR.1961Wiem, gdzie mieszkasz – tam właśnie, gdzie jest stolica szatana, i trzymasz się mojego imienia, a nie zaparłeś się mojej wiary nawet w owych dniach, kiedy Antypas, wierny mój świadek, był zabity tam u was, gdzie szatan ma siedzibę.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.
11.BRYTYJKAWiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.
12.POZNAŃSKAWiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś nawet we dni Antypasa mojego wiernego świadka, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.
13.WARSZ.PRASKAWiem, że mieszkasz tam, gdzie znajduje się tron szatana; wiem, że ty trwasz wiernie przy moim imieniu, że nie zaparłeś się mojej wiary nawet za dni Antypasa, mojego wiernego świadka, który został zabity u was, tam, gdzie znajduje się siedziba szatana.
14.KALETAWiem, gdzie mieszkasz, gdzie stolica szatańska, a trzymasz imię twoje i nie zaparłeś_się wiary mojej w dni, w [które] Antypas, świadek mój wierny, który zabity_jest u was, gdzie szatan mieszka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam twoje czyny i gdzie mieszkasz tam, gdzie siedziba szatana. A trzymasz się mego Imienia i nie zaparłeś się mojej wiary także w dniach, kiedy mój świadek, mój wierny Antypas został u was zabity; tam, gdzie zamieszkuje szatan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem, gdzie mieszkasz - tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we Mnie, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, gdzie mieszka szatan.
17.TOR.NOWE.PRZ.Znam twoje czyny i wiem gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a trzymasz się mojego imienia i nie zaparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, w których Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan.