« Apok 1:20 Apokalipsa Jana 2:1 Apok 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574ANiołowi Efeskiego zboru napisz: To mówi trzymający siedm gwiazd na prawicy swej, który chodzi wpośrzodku siedmi świeczników złotych.
2.WUJEK.1923Aniołowi Ephezkiego kościoła napisz: To mówi, który trzyma siedm gwiazd w prawicy swéj, który chodzi między siedmią lichtarzów złotych:
3.RAKOW.NTAniołowi Efeskiego Zboru napisz: To mówi ten który trzyma one siedm gwiazd w prawicy swej, który chodzi w pojśrzód onych siedmi świeczników złotych:
4.GDAŃSKA.1881Aniołowi zboru Efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedm gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza w pośród onych siedmiu świeczników złotych:
5.GDAŃSKA.2017Do anioła kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
6.JACZEWSKIAniołowi Efezkiemu napisz to: Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej i który chodzi w pośrodku siedmiu świeczników złotych, to ci powiada:
7.APOKALYPSIS.1905Aniołowi zboru Efezkiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedm gwiazd w prawicy swojej, który chodzi pośród siedmiu świeczników owych złotych:
8.DĄBR.WUL.1973Aniołowi Kościoła efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej i który chodzi pośród siedmiu złotych świeczników:
9.DĄBR.GR.1961Aniołowi kościoła efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawicy i który kroczy wśród siedmiu świeczników złotych:
10.TYSIĄCL.WYD5Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
11.BRYTYJKADo anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
12.POZNAŃSKAAniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
13.WARSZ.PRASKAAniołowi Kościoła efeskiego napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swej prawicy i przechodzi między siedmioma złotymi świecznikami.
14.KALETAAniołowi zboru w Efezie napisz: To mówi [ten, który] trzyma siedem gwiazd w prawej swojej ręce, [który] się_przechadza w pośród siedmiu świeczników złotych;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aniołowi efeskiego zgromadzenia wybranych napisz: To mówi ten, co trzyma w swojej prawicy siedem gwiazd i przechadza się w centrum siedmiu złotych podstawek do lamp.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDo anioła kościoła w Efezie napisz: Oto, co mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników:
17.TOR.NOWE.PRZ.Do anioła zboru efeskiego napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej dłoni, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników: