« Apok 4:8 Apokalipsa Jana 4:9 Apok 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy dawały zwierzęta sławę i cześć, i dzięki siedzącemu na stolicy, żywącemu na wieki wieków,
2.WUJEK.1923A gdy one zwierzęta dawały chwałę i cześć i dziękczynienie siedzącemu na stolicy, żywiącemu na wieki wieków,
3.RAKOW.NTA gdy dawają ony źwierzęta chwałę i cześć i dziękowanie onemu siędzącemu na stolicy, żywiącemu na wieki wieków,
4.GDAŃSKA.1881A gdy one zwierzęta dawały chwałę i cześć, i dziękowanie siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków;
5.GDAŃSKA.2017A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków;
6.JACZEWSKIA gdy te czworo zwierząt tak czciły, chwaliły i błogosławiły siedzącego na tronie i żyjącego na wieki wieków;
7.APOKALYPSIS.1905A gdy oddadzą zwierzęta chwałę i cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie, który żyje na wieki wieków,
8.DĄBR.WUL.1973A gdy owe żywe istoty składały chwałę, cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków,
9.DĄBR.GR.1961A kiedy zwierzęta złożą chwałę, cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie i żyjącemu na wieki wieków,
10.TYSIĄCL.WYD5A ilekroć Istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków,
11.BRYTYJKAA gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków,
12.POZNAŃSKAA ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków,
13.WARSZ.PRASKAIle razy Zwierzęta składały cześć, chwałę i dziękczynienie Temu, który siedzi na tronie i który żyje na wieki wieków, tyle też razy
14.KALETAA gdy dawały zwierzęta i cześć, i dziękowanie siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków amen;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy te żywe istoty oddadzą chwałę, cześć i dziękczynienie żyjącemu na wieki wieków, który siedzi na tronie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ilekroć istoty oddały chwałę, cześć i dziękczynienie Temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków,
17.TOR.NOWE.PRZ.A kiedy cztery stworzenia oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Temu, który siedzi na tronie, i żyjącemu na wieki wieków,