« Apok 4:7 Apokalipsa Jana 4:8 Apok 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (ono) czworo zwierząt każde zosobna miało po sześci skrzydeł w około, a wnątrz pełne oczu. A odpoczynienia niemiały wednie i wnocy rzekąc: święty, święty, święty, pan Bóg wszechmocny, który był, i jest, i będzie.
2.WUJEK.1923A czworo zwierząt, każde z nich, miało po sześć skrzydeł w koło, i wewnątrz pełne są oczu a odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, który był, i który jest, i który ma przyjść.
3.RAKOW.NTA to czworo źwierząt każde zosobna z nich miały po sześci skrzydeł około, a wewnątrz pełno oczu; a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc: święty, święty, święty Pan Bóg wszechmogący, który był, i który jest, i który będzie.
4.GDAŃSKA.1881A oto każde z osobna z onych czterech zwierząt miało sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, który był i jest, i przyjść ma.
5.GDAŃSKA.2017Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść.
6.JACZEWSKIKażde z tych zwierząt miało po sześć skrzydeł, i wokoło i od środka było przepełnione oczami. Zwierzęta te nie spoczywały ani podczas dnia ani podczas nocy, ale ciągle śpiewały: Święty, święty, święty Pan Bóg wszechmocny, który był, który jest i który będzie.
7.APOKALYPSIS.1905A cztery zwierzęta, każde z osobna, miały po sześć skrzydeł dokoła, i wewnątrz pełne były oczów; i odpoczynku nie mają w dzień ani w nocy, mówiąc: „Święty, święty, święty Pan, Bóg, wszechwładca, który był i który jest i który przychodzi”.
8.DĄBR.WUL.1973A każda z czterech żywych istot miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz miała pełno oczu. We dnie i w nocy nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść.
9.DĄBR.GR.1961A każde z czworga zwierząt ma po sześć skrzydeł, wokoło i wewnątrz ma pełno oczu. A we dnie i w nocy nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty Pan Bóg, Władca wszechrzeczy, który był i który jest, i który ma przyjść.
10.TYSIĄCL.WYD5Cztery Istoty żyjące - a każda z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i bez wytchnienia mówią dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
11.BRYTYJKAA każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść.
12.POZNAŃSKAI cztery zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: "Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszech rzeczy, który był, który jest i który przychodzi".
13.WARSZ.PRASKAKażde z owych czworga Zwierząt miało sześć skrzydeł i było pełne oczu dokoła i wewnątrz. Wszystkie bez ustanku, dniem i nocą wołały: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmocny, Ten, który był, który jest i który przyjdzie.
14.KALETAA cztery zwierzęta, każde jedno [z] nich, miały po sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były_pełne oczu, a odpoczynku nie mają dniem i nocą, mówiąc: Święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, [który] był i jest, i przyjść_ma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te cztery żywe istoty każda w swoim rodzaju, mająca wokoło po sześć skrzydeł od wewnątrz są pełne oczu. Nie mają też wytchnienia dnia i nocy, mówiąc: Święty, święty, święty Pan Bóg, Wszechwładca; który był, jest i ma przyjść.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażda z tych czterech istot miała po sześć skrzydeł, wokół oraz wewnątrz pełno oczu, i bez przerwy, dniami i nocami, powtarzała: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I każde z czterech stworzeń miało dookoła po sześć skrzydeł, i wewnątrz były pełne oczu; i nie mają odpoczynku ani we dnie ani w nocy, mówiąc: Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i jest, i który przychodzi.