« Apok 4:6 Apokalipsa Jana 4:7 Apok 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zwierzę lepak pierwsze podobne lwowi. A wtóre zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę mając twarz jako człowiek. A czwarte zwierzę podobne orłowi latającemu.
2.WUJEK.1923A zwierzę pierwsze podobne lwowi, a wtóre zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę, mające oblicze jako człowieka, a czwarte zwierzę podobne orłowi latającemu.
3.RAKOW.NTA źwierzę pierwsze podobne było lwowi, a wtóre źwierzę podobne cielcowi, a trzecie źwierzę miało oblicze jako człowiek, a czwarte źwierzę podobne orłowi latającemu.
4.GDAŃSKA.1881A pierwsze zwierzę podobne było lwowi, a wtóre zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę miało twarz jako człowiek, a czwarte zwierzę podobne było orłowi latającemu.
5.GDAŃSKA.2017Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła.
6.JACZEWSKIJedno z tych zwierząt podobne było do lwa, drugie - do wołu, trzecie miało oblicze jako człowiek, a czwarte podobnem było do orła w locie.
7.APOKALYPSIS.1905A zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę z twarzą jako człowiek, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.
8.DĄBR.WUL.1973Pierwsza podobna do lwa, a druga podobna do wołu, a trzecia miała oblicze jakoby człowieka, a czwarta podobna do orła w locie.
9.DĄBR.GR.1961Zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do wołu, a trzecie zwierzę ma oblicze jakoby człowieka, a zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
10.TYSIĄCL.WYD5pierwsza Istota żyjąca podobna do lwa, druga Istota żyjąca podobna do cielca, trzecia Istota żyjąca mająca twarz jak gdyby ludzką i czwarta Istota żyjąca podobna do orła w locie.
11.BRYTYJKAPostać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie.
12.POZNAŃSKAZwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie z twarzą jak gdyby ludzką, a Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
13.WARSZ.PRASKAPierwsze Zwierzę było podobne do lwa, drugie do wołu, trzecie miało twarz jakby człowieka, a czwarte przypominało swoim wyglądem lecącego orła.
14.KALETAA zwierzę pierwsze podobne lwu, a wtóre zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę miało twarz jakoby podobną człowiekowi, a czwarte zwierzę podobne orłowi latającemu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwsza żywa istota podobna była do lwa; druga żywa istota podobna do cielęcia; trzecia żywa istota miała wygląd jakby człowieka; a czwarta żywa istota podobna była do lecącego orła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwsza istota wyglądała jak lew, druga jak byk, trzecia miała jakby ludzką twarz, a czwarta przypominała orła w locie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I pierwsze stworzenie było podobne do lwa, a drugie stworzenie podobne do cielęcia, a trzecie stworzenie miało twarz jak człowiek, a czwarte stworzenie było podobne do lecącego orła.