« Apok 4:5 Apokalipsa Jana 4:6 Apok 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przed stolicą morze śklane podobne kryształowi; a pośrzód stolice i około stolice czworo zwierząt, pełne oczu z przodku i ztyłu.
2.WUJEK.1923A przed stolicą jako morze szklane podobne kryształowi: a w pośrodku stolice i około stolice czworo zwierząt pełnych oczu z przodku i z tyłu.
3.RAKOW.NTA przed stolicą morze śklane, podobne kryształowi, a w pojśrzodku stolice i około stolice czworo źwierząt napełnione oczu z przodku i z tyłu.
4.GDAŃSKA.1881A przed oną stolicą było morze szklane, podobne kryształowi, a w pośrodku stolicy i około stolicy czworo zwierząt pełnych oczu z przodku i z tyłu.
5.GDAŃSKA.2017Przed tronem było też morze szklane podobne do kryształu. A pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu.
6.JACZEWSKIPrzed tronem też było morze, jako kryształ, a w samym tronie i wokoło niego było czworo zwierząt, przepełnionych oczami, które u nich były i z przodu i z tyłu.
7.APOKALYPSIS.1905a przed tronem morze szklanne, podobne do kryształu. A pośród tronu i dokoła tronu czterv zwierzęta, pełne oczów z przodu i z tyłu.
8.DĄBR.WUL.1973A naprzeciw tronu jakby morze szklane podobne do kryształu, a w pośrodku tronu i wokół tronu cztery żywe istoty, pełne oczu na przedzie i z tyłu.
9.DĄBR.GR.1961A naprzeciw tronu, jakby morze przezroczyste, podobne do kryształu, a w pośrodku i wokół tronu, czworo zwierząt z mnóstwem oczu na przedzie i z tyłu.
10.TYSIĄCL.WYD5Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a pośrodku tronu i dokoła tronu cztery Istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu:
11.BRYTYJKAPrzed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu.
12.POZNAŃSKAPrzed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu.
13.WARSZ.PRASKARównież przed tronem [widziałem] jakby szklane morze, podobne do kryształu, w samym zaś środku tronu i z czterech jego stron znajdowało się czworo Zwierząt, pełnych oczu z przodu i z tyłu.
14.KALETAJako morze szklane, podobne kryształowi, a w pośrodku stolicy i około stolicy czworo zwierząt pełnych oczu z_przodku i z_tyłu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także przed tronem jakby szklane morze, podobne do górskiego kryształu. A w centrum tronu oraz wokoło tronu cztery żywe istoty, pełne oczu na przedzie i w tyle.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzed tronem też widać było jakby szkliste morze. Przypominało kryształ. A w środku tronu oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. Wszędzie miały oczy - z przodu oraz z tyłu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A przed tronem szkliste morze, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu cztery stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu.