« Apok 4:4 Apokalipsa Jana 4:5 Apok 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zstolice wychodziły błyskawice i gromy i głosy; i siedm kagańców ognistych gorających przed stolicą; które są siedm duchów Bożych.
2.WUJEK.1923A z stolice wychodziły błyskawice i głosy i gromy: a siedm lamp gorejących przed stolicą, które są siedm duchów Bożych.
3.RAKOW.NTA z stolice wychodziły łyskawice, i gromy, i głosy; a siedm lamp ognistych gorających przed stolicą, które są one siedm duchów Bożych.
4.GDAŃSKA.1881A z onej stolicy wychodziły błyskawice i gromy, i głosy, i siedm lamp ognistych gorejących przed stolicą, które są siedm duchów Bożych.
5.GDAŃSKA.2017Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga.
6.JACZEWSKIWokoło tronu dały się widzieć błyskawice, biły pioruny i huczały grzmoty, a przed tronem było wiele duchów, które jako lampy gorzały.
7.APOKALYPSIS.1905A od tronu wychodzą błyskawice i grzmoty i głosy; i siedm świateł ognia, gorejących przed tronem, które są siedm duchów Bożych;
8.DĄBR.WUL.1973A z tronu wychodziły błyskawice, głosy i gromy. I siedem lamp gorzało przed tronem, którymi jest siedem duchów Bożych.
9.DĄBR.GR.1961A z tronu wychodzą błyskawice, głosy i gromy. I siedem lamp płomiennych gorzeje przed tronem: jest to siedem duchów Bożych.
10.TYSIĄCL.WYD5A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga.
11.BRYTYJKAA z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych.
12.POZNAŃSKAZ tronu wychodzą błyskawice i (słychać) huk gromów, siedem lamp ognistych płonie przed tronem, to jest siedem Duchów Boga.
13.WARSZ.PRASKAOd tronu [głównego] rozchodziły się błyskawice, huk i grzmoty. Przed tronem znajdowało się siedem lamp zapalonych. One to oznaczały siedem Duchów Boga.
14.KALETAA ze stolicy wychodziły błyskawice i głosy, i gromy, i siedem lamp ognistych gorejących przed stolicą,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A z tronu wychodzą błyskawice, grzmoty i dźwięki; zaś przed tronem siedem palących się pochodni ognia, które są siedmioma duchami Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tronu strzelały błyskawice, rozlegały się głosy oraz grzmoty. Przed tronem natomiast płonęło siedem ognistych pochodni - to siedem duchów Boga.
17.TOR.NOWE.PRZ.A z tronu wychodzą błyskawice, gromy, głosy i siedem lamp ognistych płonących przed tronem, to jest siedem duchów Boga.