« Apok 4:3 Apokalipsa Jana 4:4 Apok 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A około stolice, widziałem stolic dwadzieścia czterzy. A na stolicach dwadzieścia czterzech starców siedzących obleczonych wszaty białe, a na ich głowach wieńce złote.
2.WUJEK.1923A około stolice stolic dwadzieścia i cztery: a na stolicach dwadzieścia i czterech starszych siedzących, obleczonych w szaty białe, a na głowiech ich korony złote.
3.RAKOW.NTA około onej stolice stolic czterzy i dwadzieścia; a na stolicach widziałem dwadzieścia i czterech starszych siedzących, obleczonych w szaty białe; a mieli na głowach swych korony złote.
4.GDAŃSKA.1881A około onej stolicy było stolic dwadzieścia i cztery; a na onych stolicach widziałem dwudziestu i czterech starców siedzących, obleczonych w szaty białe, a na głowach swoich mieli korony złote.
5.GDAŃSKA.2017Wokoło tronu były dwadzieścia cztery trony. Na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony.
6.JACZEWSKIWokoło tronu były dwadzieścia cztery stolice, na których siedziało dwudziestu czterech starców. Starcy oni przybrani byli w białe szaty, a na głowach mieli złote korony.
7.APOKALYPSIS.1905A dokoła tronu tronów dwadzieścia cztery, i na tych tronach widziałem dwudziestu czterech starców zasiadających, obleczonych w szaty białe; a mieli na głowach swoich korony złote.
8.DĄBR.WUL.1973I wokół tronu (było) tronów dwadzieścia cztery, a na tronach zasiadło dwudziestu czterech starców przyodzianych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.
9.DĄBR.GR.1961A wokół tronu tronów dwadzieścia cztery, a na tronach (ujrzałem) siedzących dwudziestu czterech starców przyodzianych w białe szaty, a na ich głowach korony złote.
10.TYSIĄCL.WYD5Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.
11.BRYTYJKAA wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony.
12.POZNAŃSKADokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach siedziało dwudziestu czterech Starców odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.
13.WARSZ.PRASKAWokół tego tronu stały dwadzieścia cztery inne trony, a na nich siedziało dwudziestu czterech Starców. Wszyscy byli ubrani w białe szaty, a na głowach mieli korony ze złota.
14.KALETAstolic dwadzieścia cztery; i starców siedzących, obleczonych w białe, a na głowach ich korony złote.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dookoła tronu dwadzieścia cztery trony. I widziałem siedzących na tronach dwudziestu czterech starszych, przyodzianych w białe szaty, a na swych głowach mieli złote wieńce chwały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStały też dwadzieścia cztery inne trony. Siedziało na nich dwudziestu czterech starszych. Ich szaty były białe, a na głowach mieli złote wieńce.
17.TOR.NOWE.PRZ.A wokół tronu dwadzieścia cztery trony; a na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, odzianych w białe szaty, a mieli na swoich głowach złote wieńce.