« Apok 4:2 Apokalipsa Jana 4:3 Apok 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A siedzący był podobny pojzrzeniem kamieniu Jaspisowi, i Sardynowi; i tęcza około stolice, podobna widzeniem Szmaragdowi.
2.WUJEK.1923A który siedział, był podobny pojrzeniu kamienia Jaspisa i Sardyna; a tęcza była około stolice podobna pojrzeniu szmaragdowemu.
3.RAKOW.NTA on siedzący był pojźrzeniem podobny kamieniowi Jaspisowi, i Sardyusowi; a tęcza około stolice, podobna pojźrzeniem Smaragdowi.
4.GDAŃSKA.1881A ten, który siedział, podobny był na wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardynowi; a około onej stolicy była tęcza, na wejrzeniu podobna szmaragdowi.
5.GDAŃSKA.2017A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dokoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu.
6.JACZEWSKITen, kto siedział na tronie, miał podobieństwo jaspisu i krwawnika, a tron wokoło otaczała tęcza, mająca podobieństwo smaragdu.
7.APOKALYPSIS.1905a ów siedzący był podobny z wejrzenia do kamienia jaspisu i sardynu; i tęcza dokoła tronu podobna z wejrzenia do szmaragdu.
8.DĄBR.WUL.1973A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamieni: jaspisu i sardiusza, a tęcza wokoło tronu widniała niby połysk szmaragdu.
9.DĄBR.GR.1961A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamieni: jaspisu i sardiusza, a tęcza wokoło tronu jaśniała jak połysk szmaragdu.
10.TYSIĄCL.WYD5A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
11.BRYTYJKAA Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.
12.POZNAŃSKAA Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
13.WARSZ.PRASKAÓw zasiadający na tronie miał twarz przypominającą jaspis lub sardoniks. Dokoła Jego tronu znajdowała się tęcza [grająca kolorami] jak szmaragd.
14.KALETAA [ten, który] siedział, podobny na_wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardyjuszowi; a kapłani około stolicy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A siedzący podobny był wyglądem do kamienia jaspisu i sardynu; a dokoła tronu tęcza, taka sama wyglądem jak szmaragdowa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITkto z wyglądu przypominał kamień jaspisu lub krwawnika. Wokół tronu rozciągała się tęcza. Podobna była do szmaragdu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Ten, który siedzi, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardynu; a wokoło tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu.