« Apok 4:1 Apokalipsa Jana 4:2 Apok 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet byłem zduchu, a oto stolica postawiona wniebie, a na stolicy siedzący.
2.WUJEK.1923Natychmiast byłem w duchu: a oto stolica postawiona była na niebie, a na stolicy siedzący.
3.RAKOW.NTA wnet byłem w duchu; a oto stolica postawiona była na niebie, a na stolicy siedzący.
4.GDAŃSKA.1881A zarazem byłem w zachwyceniu ducha, a oto stolica postawiona była na niebie, a na stolicy siedziała osoba.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział.
6.JACZEWSKII byłem zaraz w zachwyceniu, i w niebie ujrzałem tron i na nim zasiadającego.
7.APOKALYPSIS.1905I natychmiast wpadłem w zachwycenie; i oto, tron był postawiony w niebie, a na tym tronie siedzący;
8.DĄBR.WUL.1973Natychmiast doznałem zachwycenia w duchu, a oto tron ustawiony został w niebie i na tym tronie ktoś siedzący.
9.DĄBR.GR.1961Natychmiast doznałem zachwycenia w duchu: Oto tron ustawiony w niebie, i na tym tronie ktoś siedzący.
10.TYSIĄCL.WYD5Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał.
11.BRYTYJKAI zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś;
12.POZNAŃSKADoznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i ktoś zasiadał na tronie.
13.WARSZ.PRASKAI zaraz zostałem uniesiony w zachwycie. Ujrzałem w niebie tron i kogoś, kto siedział na tronie.
14.KALETAZaraz byłem w duchu, a oto stolica postawiona_była na niebie, a na stolicy siedzący.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zaraz pojawiłem się w duchu. A oto w Niebie znajdował się tron, a na tronie był Ten, który siedzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI natychmiast zawładnął mną Duch. Zobaczyłem w niebie tron. Siedział na nim ktoś,
17.TOR.NOWE.PRZ.I natychmiast znalazłem się w duchu, i oto ujrzałem tron umieszczony w niebie, a na tronie ktoś siedzący.