« Apok 4:10 Apokalipsa Jana 4:11 Apok 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Godzieneś Panie Boże nasz brać sławę i cześć i moc, iżeś ty stworzył wszytko, a przez wolą twoję jest (wszytko) i stworzono jest.
2.WUJEK.1923Godzieneś jest, Panie, Boże nasz! wziąć chwałę i cześć i moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy, i dla woli twojéj były i stworzone są.
3.RAKOW.NTGodzieneś jest Panie! wziąć chwałę, i cześć, i moc, gdyżeś ty stworzył wszytkie rzeczy, i dla wolej twojej są, i stworzone są.
4.GDAŃSKA.1881Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą twoją trwają, i stworzone są.
5.GDAŃSKA.2017Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone.
6.JACZEWSKIGodzien jesteś Panie Boże nasz, aby cię chwalono, aby cię wysławiano, aby ci składano ofiary, boś ty wszystko stworzył, bo wszystko na rozkaz twej woli powstało, bo wszystko przez ciebie istnieje".
7.APOKALYPSIS.1905„Godzien jesteś, Panie, wziąść chwałę i cześć i moc; ponieważ ty stworzyłeś wszystko, i przez wolę twoją istnieje i zostało stworzonem”.
8.DĄBR.WUL.1973Godzien jesteś, Panie Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć, i moc, boś ty stworzył wszystkie rzeczy: z woli twojej istniały i stworzone były.
9.DĄBR.GR.1961Godzien jesteś, o Panie i Boże nasz chwały, czci i mocy, boś ty stworzył wszystkie rzeczy: z woli twojej stworzone zostały i istnieją.
10.TYSIĄCL.WYD5Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone.
11.BRYTYJKAGodzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.
12.POZNAŃSKAGodzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli wszystko istniało i zostało stworzone.
13.WARSZ.PRASKAGodzien jesteś, Panie i Boże nasz, by składano Ci chwałę i cześć, i [aby Ci przyznawano] moc [najwyższą]. Ty bowiem wszystko stworzyłeś i dzięki Twojej woli [wszystko] zaistniało i zostało stworzone.
14.KALETAGodzien jesteś, Panie, Panie i Boże nasz! wziąć chwałę i cześć, i moc; bo ty stworzyłeś wszystkie [rzeczy] i za wolą twoją trwają, i stworzone_są.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Godny jesteś, Panie i Boże nasz, przywdziać chwałę, szacunek i moc, bowiem Ty wszystko stworzyłeś, więc dzięki Twojej woli istnieją oraz zostały stworzone.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGodny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone.
17.TOR.NOWE.PRZ.Godny jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć, i moc; gdyż Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i zostały stworzone.