« Apok 4:9 Apokalipsa Jana 4:10 Apok 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Padali dwadzieścia czterzej starcowie przed siedzącym na stolicy, i kłaniali się żywącemu na wieki wieków, i miotali wieńce swoje przed stolicę mówiąc:
2.WUJEK.1923Upadali dwadzieścia i czteréj starszych przed siedzącym na stolicy i kłaniali się żywiącemu na wieki wieków i porzucali korony swe przed stolicą, mówiąc:
3.RAKOW.NTUpadają dwadzieścia i czterzej starszych przed onym który siedzi na stolicy i kłaniają się żywiącemu na wieki wieków, i porzucają korony swe przed stolicą, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881Upadli dwadzieścia cztery starcy przed obliczem siedzącego na stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Upadło dwudziestu czterech starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc:
6.JACZEWSKIdwudziestu czterej starcy stanęli przed tronem i oddali pokłon temu, który na nim zasiadał, a który żyje na wieki wieków, i zdjąwszy oni korony z głów swoich, złożyli je przed tronem mówiąc:
7.APOKALYPSIS.1905upadną dwadzieścia czterej starcy przed siedzącym na tronie i oddadzą pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucą korony swoje przed tronem, mówiąc:
8.DĄBR.WUL.1973dwudziestu czterech starców padało przed siedzącym na tronie, oddawało cześć żyjącemu na wieki wieków i rzucało korony swoje przed tronem mówiąc:
9.DĄBR.GR.1961dwudziestu czterech starców pada przed siedzącym na tronie, i składa pokłon żyjącemu na wieki, rzucając swoje korony przed tronem i mówiąc:
10.TYSIĄCL.WYD5upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddają pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc:
11.BRYTYJKAUpada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc:
12.POZNAŃSKAupada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i składa przed tronem swoje wieńce, mówiąc:
13.WARSZ.PRASKAdwudziestu czterech Starców upadało przed Siedzącym na tronie, oddając pokłon Żyjącemu na wieki wieków. Składali też przed tronem swoje korony i wołali:
14.KALETAI upadli dwadzieścia czterej starcy przed siedzącym na stolicy i kłaniali_się żyjącemu na wieki wieków amen, i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dwadzieścia czterej starsi upadną przed siedzącym na tronie, pokłonią się żyjącemu na wieki wieków oraz rzucą przed tronem swoje wieńce chwały, mówiąc:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpadało przed Nim dwudziestu czterech starszych. Oddawali oni pokłon Żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem, wyznając:
17.TOR.NOWE.PRZ.Dwudziestu czterech starszych upada przed obliczem Tego, który siedzi na tronie, i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucają swoje wieńce przed tronem, mówiąc: