« Apok 3:22 Apokalipsa Jana 4:1 Apok 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574POtym widziałem, a to drzwi otworzone wniebie, a głos pierwszy, który słyszałem jako trąby mówiącej zemną, mówiąc: Wstąp sam, a ukażę tobie co musi być potym.
2.WUJEK.1923Potemem widział, a oto drzwi otworzone w niebie, a głos pierwszy, którym słyszał, jakoby trąby gadającéj zemną, mówiący: Wstąp sam, a pokażęć, co się ma dziać potem.
3.RAKOW.NTPotymem widział, a oto drzwi otworzone na niebie, a głos pierwszy którym słyszał jako trąby mówiący ze mną, mówiący: Wstąp sam, a pokażęć to co się ma dziać na potym.
4.GDAŃSKA.1881Potemem widział, a oto drzwi były otworzone w niebie, a głos pierwszy, którym słyszał, jako trąby mówiącej ze mną, i rzekł: Wstąp sam, a pokażę ci, co się ma dziać napotem.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.
6.JACZEWSKIWidziałem później otwarte niebo i ułyszałem głos, jakoby głos trąby, który mówił do mnie: Wejdź tu, a pokażę ci to, co ma być w przyszłości.
7.APOKALYPSIS.1905Potem widziałem, a oto drzwi otworzone w niebie, i głos ów pierwszy, który słyszałem, jakoby trąby, rozmawiającej ze mną, mówiący: „Wstąp tu, a pokażę ci, co się ma dziać potem”.
8.DĄBR.WUL.1973Potem ujrzałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem, jakoby trąby przemawiającej: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się dziać będzie potem.
9.DĄBR.GR.1961Potem spojrzałem, a oto drzwi otworzone w niebie i ów pierwszy głos, który usłyszałem, jakby trąby przemawiającej do mnie: Wejdź tutaj, a pokażę ci, co ma się dziać w przyszłości.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać.
11.BRYTYJKAPotem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.
12.POZNAŃSKAPotem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: "Wstąp tutaj, a ukażę ci to, co potem musi się stać".
13.WARSZ.PRASKAA potem miałem takie oto widzenie: Ujrzałem bramę otwartą w niebie, a głos owej jakby trąby skierowanej już przedtem w moją stronę mówiącej do mnie: Wejdź tutaj, a ja ukażę ci to [wszystko], co musi nastąpić.
14.KALETAPo tym widziałem, a oto drzwi były_otworzone w niebie, a oto głos pierwszy, który słyszałem, jako trąby mówiącej ze mną, mówiąc: Wstąp tu, a pokażę ci, co ma dziać_się po tym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po tych słowach ujrzałem, a oto w Niebie były otwarte drzwi, a pierwszy głos, który usłyszałem jakby trąby, ten który ze mną mówi powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się musi stać po tych rzeczach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie patrzę: Niebo. W niebie - otwarte drzwi! A głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił: Wstąp tutaj! Pokażę ci to, co musi stać się potem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Po tych wydarzeniach zobaczyłem, a oto drzwi otwarte są w niebie, i głos pierwszy, który słyszałem jakby trąby mówiący ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co musi się stać po tych wydarzeniach.