« 2Kor 1:8 2 List do Koryntian 1:9 2Kor 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale sami w sobie wyrok na śmierć mieliśmy, abychmy nie ufali w sobie, ale w Bogu wskrzeszającem martwe.
2.WUJEK.1923Aleśmy sami w sobie mieli wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza umarłe:
3.RAKOW.NTAleśmy sami w sobie dekret śmierci mieli, abyśmy nie byli dufającymi sami w sobie, ale w onym Bogu który wzbudza umarłe;
4.GDAŃSKA.1881Owszem i sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, który wzbudza umarłych;
5.GDAŃSKA.2017Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
6.JACZEWSKIByło to niebezpieczeństwo śmierci, które tylko w Bogu, wskrzesicielu umarłych, kazało nam mieć ufność.
7.SYMONAleśmy sami w sobie mieli odpowiedź o grożącej nam śmierci, abyśmy nie ufali w sobie, ale w Bogu, wskrzesicielu umarłych,
8.DĄBR.WUL.1973Aleśmy w samych sobie znaleźli odpowiedź na śmierć, aby nie na sobie polegać, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych
9.DĄBR.GR.1961Aleśmy w samych sobie znaleźli odpowiedź na śmierć, aby nie na sobie polegać, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych,
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
11.BRYTYJKADoprawdy, byliśmy, już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych,
12.POZNAŃSKAWprost przeciwnie, osobiście byliśmy przekonani nawet o wyroku śmierci. Nie należy bowiem polegać na sobie samym, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych.
13.WARSZ.PRASKALecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale sami z siebie mieliśmy to za wyrok śmierci, byśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, który wskrzesza umarłych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych;