« 2Kor 1:7 2 List do Koryntian 1:8 2Kor 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niechcę abyście niewiedzieli bracia, o uciśnieniu naszem, które było na nas w Azij, że nad zamiar obciążeniśmy byli nad siłę, tak żeśmy byli zwątpili o żywocie.
2.WUJEK.1923Albowiem nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia! o ucisku naszym, który się stał w Azyi, iżeśmy byli nazbyt obciążeni nad siłę, tak, że nam téż tęskno było żyć.
3.RAKOW.NTNiechcemy bowiem abyście nie wiedzieli, bracia, o ucisku naszym który się przydał nam w Azyey, iż nader obciążeni byliśmy nad siłę, tak żeśmy zwątpili i o żywocie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie chcemy, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! o ucisku naszym, który nas spotkał w Azyi, iżeśmy nazbyt byli obciążeni i nad możność, tak iżeśmy byli poczęli wątpić i o żywocie.
5.GDAŃSKA.2017Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy.
6.JACZEWSKIA skoro o udręczeniu nadmieniłem, - to chcę, abyście wiedzieli, że udręczenie to moje w Azyi było zbyt wielkie, przewyższało ono naturalne moje siły.
7.SYMONNie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu, jakie nas potkało w Azji: jakośmy zbytnio i nad siły przygnębieni byli, tak, iż zwątpiliśmy o życiu naszem.
8.DĄBR.WUL.1973Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, jak ponad wszelką miarę i ponad siły udręczeni byliśmy, tak że już niemal życie było nam niemiłe.
9.DĄBR.GR.1961Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji; jak ponad wszelką miarę i ponad siły udręczeni byliśmy, tak że już nawet zwątpiliśmy w ocalenie życia.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o ucisku doznanym przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam ujść z życiem.
11.BRYTYJKANie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym;
12.POZNAŃSKAOtóż nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o naszym utrapieniu, jakiego doznaliśmy w Azji. Byliśmy przygnębieni ponad wszelką miarę i ponad siły, tak że zwątpiliśmy już w ocalenie życia.
13.WARSZ.PRASKANie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie chcemy, abyście się mylili, bracia, z powodu naszego utrapienia, które się wydarzyło w Azji. Gdyż w nadmiarze, ponad możność zostaliśmy obciążeni, tak, że wątpiliśmy też co do życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni, tak że zaczęliśmy wątpić i o życiu,