« 2Kor 1:6 2 List do Koryntian 1:7 2Kor 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:6b) i nadzieja nasza stała (jest) o was; choć się pocieszamy, dla waszej (to) pociechy i zbawienia. (1:7) Wiedząc iż jako uczęstnicy jesteście trapienia, tak i pociechy.
2.WUJEK.1923Aby nadzieja nasza mocna była o was, wiedząc, iż jako jesteście towarzysze utrapienia, tak będziecie i pocieszenia.
3.RAKOW.NTWiedząc iż jako ucześniki jesteście utrapienia, tak też pociechy.
4.GDAŃSKA.1881A nadzieja nasza mocna jest o was, ponieważ wiemy, iż jakoście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy.
5.GDAŃSKA.2017A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy.
6.JACZEWSKIPociechy tej my już zażywamy, bo wiemy, że jako jesteście uczestnikami cierpienia naszego, tak też i chwały naszej uczestnikami się staniecie.
7.SYMONA nadzieja nasza o was mocna jest: gdyż wiemy, iż jako jesteście uczestnikami utrapienia, tak też uczestnikami będziecie i pociechy.
8.DĄBR.WUL.1973Aby nadzieja nasza o was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak też będziecie uczestnikami pociechy.
9.DĄBR.GR.1961A nadzieja nasza o was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak też będziecie uczestnikami pociechy.
10.TYSIĄCL.WYD5A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy.
11.BRYTYJKAA nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze.
12.POZNAŃSKAA nasza nadzieja co do was jest utwierdzona. I wiemy, że jak udziałem waszym jest męka, tak samo będzie pociecha.
13.WARSZ.PRASKAA nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak też i naszej pociechy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nasza nadzieja jest mocna ponad nas, gdyż wiemy, że jak jesteście wspólnikami cierpień, tak i zachęty.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nadzieja nasza co do was jest mocna, ponieważ wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pocieszenia.