« 2Kor 1:5 2 List do Koryntian 1:6 2Kor 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:6a) A chocia bywamy frasowani, dla waszej (to) pociechy i zbawienia, wykonanego wcierpliwości tegoż trapienia, które i my cierpiemy,
2.WUJEK.1923A choć bywamy utrapieni, dla waszego napominania i zbawienia, choć pocieszeni bywamy, dla waszego pocieszenia, choć napominani bywamy, dla waszego napominania i zbawienia, które sprawuje cierpliwość tegoż utrapienia, które i my cierpimy,
3.RAKOW.NTA choć bywamy uciśnieni, dla waszej to pociechy i zbawienia; choć pocieszeni bywamy, dla waszej to pociechy i zbawienia; które się skutecznie pokazuje w wytrwaniu onychże utrapienia które i my cierpimy; a nadzieja nasza mocna jest o was.
4.GDAŃSKA.1881Bo choć bywamy uciśnieni, dla waszej to pociechy i zbawienia, które się sprawuje przez znoszenie tegoż utrapienia, które i my cierpimy; choć też pocieszeni bywamy, i to dla waszej pociechy i zbawienia;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc doznajemy ucisku – to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy; i jeśli doznajemy pociechy – to dla waszego pocieszenia i zbawienia.
6.JACZEWSKICo do nas, - to, czy to się dręczymy, czy to się radujemy, - to tylko dla was, tylko dla waszej pociechy i zbawienia wraszego, które otrzymacie, znosząc ten ucisk, którego i my doświadczamy.
7.SYMONA czy jesteśmy trapieni, dla waszego pocieszenia i zbawienia trapieni jesteśmy: czy doznajemy pociechy, doznajemy jej dla waszego pocieszenia, które sprawia, że cierpliwie znosicie takież same utrapienia, jakie i my cierpimy.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli doznajemy utrapień, to dla waszej pociechy i zbawienia, jeśli się radujemy, to i dla waszego pocieszenia, jeśli znosimy napominanie, to dla waszego upomnienia i zbawienia, co sprawia, że znosicie te same cierpienia, które są i naszym udziałem.
9.DĄBR.GR.1961Jeżeli doznajemy utrapień, to dla waszej pociechy i zbawienia, jeśli się radujemy, to i dla waszego pocieszenia, dzięki któremu wytrwale znosicie te same cierpienia, jakie są i naszym udziałem.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy.
11.BRYTYJKAJeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy;
12.POZNAŃSKAI utrapienia znosimy za waszą pociechę i zbawienie, i pociech doznajemy za waszą pociechę. A sprawia ona, że w cierpliwości znosicie męki, których i my doznajemy.
13.WARSZ.PRASKAAle gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale czy to jesteśmy uciskani dla waszej zachęty i wyzwolenia, które się dokonuje w wytrwałości tych cierpień, które i my cierpimy; czy to jesteśmy pocieszani dla waszej zachęty i wyzwolenia
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. I jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli jesteśmy uciskani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, skutecznie działającego w wytrwałości w tych cierpieniach, które i my znosimy; czy to gdy jesteśmy pocieszani, to dla waszego pocieszenia i zbawienia;