« 2Kor 1:4 2 List do Koryntian 1:5 2Kor 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że jako obfitują trapienia Christusowe w nas; tak przez Christa obfituje i pociecha nasza.
2.WUJEK.1923Albowiem jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfituje pociecha nasza.
3.RAKOW.NTIż jako obfitują utrapienia Christusowe w nas, tak przez Christusa obfituje i pociecha nasza.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha.
6.JACZEWSKIbo my im więcej dla Chrystusa cierpimy, tem większej odeń doznajemy pociechy.
7.SYMONAlbowiem jako mnogie są w nas cierpienia Chrystusowe, tak też przez Chrystusa obfita jest pociecha nasza.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem jak liczne są w nas cierpienia Chrystusowe, tak też przez Chrystusa obfita jest pociecha nasza.
9.DĄBR.GR.1961Bo tak jak liczne są w nas cierpienia Chrystusowe, tak też przez Chrystusa obfita jest pociecha nasza.
10.TYSIĄCL.WYD5Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.
11.BRYTYJKABo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.
12.POZNAŃSKAPodobnie jak przeogromny jest nasz udział w męce Chrystusa, tak samo przeogromna jest nasza pociecha dzięki Chrystusowi.
13.WARSZ.PRASKAJak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jak dla nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak i przez Chrystusa obfituje nasza zachęta.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż tak jak obfitują względem nas cierpienia Chrystusa, tak przez Chrystusa obfituje i nasze pocieszenie.