« 2Kor 1:3 2 List do Koryntian 1:4 2Kor 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pocieszając nas we wszelkiem ucisku naszem, abychmy mogli pocieszać będące we wszelakiem ucisku przez pociechę, którą się pocieszamy od Boga.
2.WUJEK.1923Który nas cieszy we wszelakiem utrapieniu naszem, abyśmy mogli i sami cieszyć te, którzy są we wszelkim ucisku, przez napominanie, którem i sami bywamy napominani od Boga.
3.RAKOW.NTKtóry cieszy nas we wszelkim ucisku naszym, ku temu abyśmy my mogli cieszyć one którzy są w każdym ucisku, przez pociechę którą pocieszani bywamy my sami od Boga.
4.GDAŃSKA.1881Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.
5.GDAŃSKA.2017Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga.
6.JACZEWSKIiż nam daje pociechę we wszelkim ucisku naszym, abyśmy i my mogli udzielać pociechy tym, którzy również, jako i my, w ucisku są; abyśmy mogli tak ich pocieszać, jak nas Bóg pociesza:
7.SYMONktóry nas cieszy we wszelkiem utrapieniu naszem, abyśmy i my cieszyć mogli tych, którzy są w jakiemkolwiek utrapieniu, pociechą, której doznajemy sami od Boga.
8.DĄBR.WUL.1973który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy i my pocieszać mogli tych, którzy są w jakim ucisku, tą pociechą, której sami doznajemy od Boga.
9.DĄBR.GR.1961który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy i my pocieszać mogli tą pociechą, której sami doznajemy od Boga tych, którzy znajdują się w jakiejkolwiek udręce.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.
11.BRYTYJKAKtóry pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.
12.POZNAŃSKATen, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy wzmocnieni pociechą doznaną od Boga, mogli pocieszać tych, którzy znaleźli się w jakimkolwiek utrapieniu.
13.WARSZ.PRASKATen, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami pocieszać mogli tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.pocieszający nas w każdym naszym ucisku, abyśmy mogli zachęcać tych, co są w jakimkolwiek utrapieniu przez zachętę, którą sami jesteśmy pocieszani przez Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.On pociesza nas we wszelkim naszym ucisku, abyśmy również mogli pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku, poprzez tę pociechę, którą sami jesteśmy przez Boga pocieszani.