« 2Kor 1:23 2 List do Koryntian 1:24 2Kor 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:2) Nie iżebyśmy panowali waszej wierze, ale pomocnicy jesteśmy radości waszej. Bo wiarą stoicie.
2.WUJEK.1923Nie że panujemy wierze waszéj, ale jesteśmy pomocniki wesela waszego; albowiem wiarą stoicie.
3.RAKOW.NTNie iżebyśmy panowali waszej wierze, ale iż spółrobotniki jesteśmy wesela waszego. Wiarą bowiem stoicie.
4.GDAŃSKA.1881Nie iżbyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy pomocnikami wesela waszego; bo wiarą stoicie.
5.GDAŃSKA.2017Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości; wiarą bowiem stoicie.
6.JACZEWSKInie chciałbym bowiem strofować was, lecz cieszyć się z wami wiarą waszą, bo wiara jest jedynem dobrem waszem.
7.SYMONnie iżbyśmy chcieli panować wierze waszej, ale żeśmy pomocnikami wesela waszego: bo w wierze stoicie mocno.
8.DĄBR.WUL.1973Nie jakobyśmy chcieli panować nad wiarą waszą, ale żeśmy pomocnikami wesela waszego: wiarą bowiem stoicie.
9.DĄBR.GR.1961Nie jakobyśmy chcieli panować nad wiarą waszą, ale żeśmy przyczynili się do wesela waszego: wiarą bowiem stoicie.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie.
11.BRYTYJKANie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli; albowiem wiarą stoicie.
12.POZNAŃSKANie jesteśmy panami waszej wiary, lecz współtwórcami waszej radości, bo przy wierze mocno stoicie.
13.WARSZ.PRASKANie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej: wiarą bowiem stoicie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie dlatego, że jesteśmy władcami waszej wiary, lecz dlatego, że jesteśmy pomocnikami waszej radości; bowiem stoicie wiarą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo prawda, że nie jesteśmy panami waszej wiary. Jesteśmy jednak współtwórcami waszej radości, bo przecież oparliście swoje życie na wierze.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami dla waszej radości; albowiem wiarą stoicie.