« 2Kor 1:22 2 List do Koryntian 1:23 2Kor 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:1) JA lepak światkiem Boga przyzywam na moję duszę że folgując wam jeszcze nie przyszedłem do Korynthu.
2.WUJEK.1923A ja świadkiem wzywam Boga na duszę moję, iż folgując wam, nie przyszedłem więcęj do Koryntu:
3.RAKOW.NTA ja świadka Boga przyzywam na moję duszę, iż folgując wam ieszczem nie przyszedł do Koryntu.
4.GDAŃSKA.1881Aleć ja Boga przyzywam na świadectwo na duszę moję, iż szanując was, dotądem nie przyszedł do Koryntu;
5.GDAŃSKA.2017A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu.
6.JACZEWSKICo do mnie, - to Bogiem się świadczę, że przez delikatność tylko nie przybyłem powtórnie do was;
7.SYMONTego Boga wzywam jako świadka na duszę moją, że, oszczędzając was, nie szedłem już do Koryntu:
8.DĄBR.WUL.1973Ja tedy Boga wzywam jako świadka (wobec) duszy mojej, że aby was oszczędzić, nie przyszedłem do Koryntu.
9.DĄBR.GR.1961Ja tedy Boga wzywam jako świadka (wobec) duszy mojej, że aby was oszczędzić, nie przybyłem ponownie do Koryntu.
10.TYSIĄCL.WYD5A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko dlatego, aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu.
11.BRYTYJKAJa zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić.
12.POZNAŃSKAWzywam Boga na świadka i zaklinam się przed Nim na moje życie, że tylko dlatego nie przybyłem jeszcze do Koryntu, aby was oszczędzić.
13.WARSZ.PRASKAA ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja odwołuję się do Boga, świadka wobec mojej duszy, że oszczędzając was, jeszcze nie przyszedłem do Koryntu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa zaś wzywam Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu tylko dlatego, że chcę was oszczędzić.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ja przywołuję Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzać nie przybyłem do Koryntu,