« 2Kor 1:21 2 List do Koryntian 1:22 2Kor 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który też pieczętuje nas i dawa wzadatek ducha w sercach naszych.
2.WUJEK.1923Który téż zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w sercach naszych.
3.RAKOW.NTKtóry też zapieczętował nas, i dał zadatek onego ducha w sercach naszych.
4.GDAŃSKA.1881Który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w serca nasze.
5.GDAŃSKA.2017Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.
6.JACZEWSKIOn nas naznaczył i, jako zadatek naszej szczęśliwości, dał nam Ducha swego do serc naszych.
7.SYMONktóry też pieczęć na nas wycisnął, i dał zadatek Ducha w serca nasze.
8.DĄBR.WUL.1973On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze.
9.DĄBR.GR.1961On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze.
10.TYSIĄCL.WYD5On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
11.BRYTYJKAKtóry też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
12.POZNAŃSKAoraz opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako zadatek.
13.WARSZ.PRASKAOn też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, co nas sobie zapieczętował oraz dał też zadatek Ducha w naszych sercach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn też wycisnął na nas pieczęć i, jako zadatek, dał nam do serc swego Ducha.
16.TOR.NOWE.PRZ.Który też położył na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w nasze serca.