« 2Kor 1:20 2 List do Koryntian 1:21 2Kor 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz który zmacnia nas zwami w Christusa, i pomazuje nas, Bóg (jest.)
2.WUJEK.1923A który nas potwierdza z wami w Chrystusie, i który nas pomazał, Bóg.
3.RAKOW.NTA który nas utwierdza z wami w Christusie, i który pomazał nas jest Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest;
5.GDAŃSKA.2017Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg;
6.JACZEWSKITen, kto nas i was utwierdza w wierze Chrystusowej, kto daje nam namaszczenie: - ten Bogiem jest.
7.SYMONA Bóg to jest, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, i który nas namaścił:
8.DĄBR.WUL.1973A tym, co nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg.
9.DĄBR.GR.1961A tym, co nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg.
10.TYSIĄCL.WYD5Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg.
11.BRYTYJKATym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
12.POZNAŃSKABóg zaś jest tym, który nas i was utwierdził w Chrystusie, namaścił nas
13.WARSZ.PRASKATym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Tym, co nas umacnia razem z wami i który nas namaścił jest Bóg.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jest Tym, który nas, oraz was, utwierdza w Chrystusie i który udzielił nam namaszczenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg;