« 2Kor 1:19 2 List do Koryntian 1:20 2Kor 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którekolwie[k] obietnice Boże są wszytkie wniem tak, dlatego też przezeń amen Bogu ku sławie przez nas.
2.WUJEK.1923Bo ile obietnic Bożych, są w nim Jest, przetóż i przezeń Amen Bogu, ku chwale naszéj.
3.RAKOW.NTAbowiem ilekolwiek jest obietnic Bożych, w nim Tak, i w nim Amen są, Bogu ku chwale przez nas.
4.GDAŃSKA.1881Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są Tak i w nim są Amen, ku chwale Bożej przez nas.
5.GDAŃSKA.2017Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim „tak” i w nim „Amen”, ku chwale Boga przez nas.
6.JACZEWSKII wszystkie przezeń nam dane objetnice, mające na celu chwałę naszą, przezeń też spełnionemi zostaną.
7.SYMONBo ile jest obietnic Bożych, wszystkie się w nim stały Tak! i dlatego przezeń też należy się Bogu Amen ku chwale naszej.
8.DĄBR.WUL.1973Bo ile tylko jest obietnic Bożych, wszystkie się w nim stały „Tak”, dlatego też przez niego należy się Bogu Amen ku chwale naszej.
9.DĄBR.GR.1961Bo ile tylko jest obietnic Bożych, wszystkie się w nim stały „tak”, dlatego też przez niego należy się Bogu „Amen” ku chwale (Bożej) dzięki nam.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę.
11.BRYTYJKABo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.
12.POZNAŃSKAponieważ ile tylko było obietnic Bożych, wszystkie w Nim się wypełniły. Dlatego przez Niego wypowiadamy "Amen" na chwałę Bogu.
13.WARSZ.PRASKAAlbowiem ile tylko obietnic Bożych wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen”, Bogu na chwałę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jak liczne są obietnice Boga, one są w nim Tak, dlatego też przez niego Amen, od nas na chwałę Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje: tak! Dlatego też przez Niego możemy potwierdzać: Tak, niech się stanie - dla chwały Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo ile było obietnic Boga, w Nim mają swoje „tak”, i w Nim są „amen”, na chwałę Bogu przez nas.